Oligark kelimesi nereden geliyor? Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği, despotça bir yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için “oligark” terimi kullanılır.

Günümüzde oligark dendiği zaman Rusya’daki büyük şirketlerin sahipleri olan isimler kast edilmektedir. Rus Oligarklar 1990’lı yıllarda komünizmin yıkılıp yerine kapitalist düzenin kurulması sırasında ortaya çıkmışlardır.

Türkçeye Fransızcadan geçen kavram Yunanca “oligo-” (az, birkaç) ve “arkhein” (yönetmek) kelimelerinden oluşturulmuştur.

Yönetimdeki grup siyasi, askerî, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtir.

OLİGARKLAR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Oligarkların önemli bir bölümü servetlerini, 1990’larda, dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin’in idaresinde gerçekleşen ve devlet varlıklarının özel sektöre kaotik ve yolsuzluklarla dolu bir süreçte devredildiği sırada yapmıştır.

Bir dönem Boris Yeltsin’in beyin takımından olan Berezovski, 2000 yılında Washington Post gazetesine yazdığı bir makalede kendisine ve diğer oligarklarla ilgili olarak “Devlet Başkanı Yeltsin’in yarattığı kişiler” diyerek oligarkların nereden geldiklerini açıkça itiraf etmişti ve kendilerini ” Rusya’daki yeni demokrasinin muhafızları” şeklinde tanımlamıştı.

OLİGARŞİ TKD ANLAMI NEDİR?

Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki.