Tarot ilk olarak Mısır rahipleri tarafından kullanılmaya başlamıştır. Daha sonra Avrupa’ya yayılmış ve günümüzde de tercih edilen fal çeşididir. Tarot, bugüne dek pek çok değişiklik geçirdi. Günümüzde standart hale gelen tarot destesi ise 1910’da Pamela Colman Smith tarafından resmedildi.

Tarot falı, tıpkı bir iskambil destesine benzer yapıya sahip 78 adet karttan oluşur.  Büyük arkana ve küçük arkana denilen kartlar vardır. Büyük arkanada 22, küçük arkanada ise toplam 56 kart bulunur. Ruhun evrimindeki değişimleri temsil eden 22 Büyük Arkana kartı içerir. 56 Küçük Arkana kartı ise insan deneyiminden gelen evrensel duyguları, eylemleri ve durumları temsil eder. Kartların ters ve düz anlamları birbirinden farklıdır. Kartlar ters açıldığı zaman genellikle negatif yorumları beraberinde getirir.

Böylece doğru soruları sorduğumuzda hayatımızın neresinde olduğumuza, hangi enerjilerle uğraştığımıza dair yeni bir bakış açısı kazanabilir ve nasıl ilerleyeceğimiz konusunda rehberlik alabilirsiniz.

Tarot falına nasıl bakılır?

Tarot falına bakmak için ilk baş tarot destenizin olması gerekir. Çok çeşitli tarot desteleri vardır. İlk öğrenmeye başladığınız zaman klasik tarot destesinden başlamanız önerilir. Kartların anlamlarını öğrendiğiniz zaman yorumlamaya başlayabilirsiniz. Kartların anlamlarını ise internetten veya tarot destesinin yanındaki kitapçıktan öğrenebilirsiniz. Tarotu öğrenmeniz zaman alır ve üzerine düşmeniz gerekir.

Tarot destesini ilk aldığınız zaman açılımları anında uygulayabilir ve ilk olarak çevrenizdeki kişilerin falına bakabilirsiniz. İlk zamanlar zorlayıcı olabilir. Bunun için ise tek kart seçerek sorular sorabilir, ardından genel açılım yapabilirsiniz. Keltik çaprazda ise kartların konumsal değeri farklıdır. Kartların ters anlamlarını ilk zamanlar kullanmayabilirsiniz. Ters çıkan kartları düzelterek düz bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Bu durum ilk zamanlar kafanızın karışmasını önler. Tarot iç dünyanıza rehberlik eder ve deneyimli bir yolculuk sunar.

Tarot Falı Bakarken nelere dikkat edilmelidir?

Tarot falı bakarken bazı detaylara dikkat etmelisiniz;

  • Destenizdeki kartları sol el ile çekmelisiniz.
  • Tarot falı, kartları tanıyan ve olaylar arasındaki ilişkiyi kavrayabilen, muhakeme gücü yüksek kişiler tarafından bakılır. Bu kişiler, fal baktıran kişiyle özel seans yaparlar ya da kendi fallarına da bakabilirler. Bu sırada kartlara her iki tarafın da dokunması serbesttir.
  • Kartlar karıştırılırken bazı kartlar aradan fırlayabilir. Bu durumda kart desteye geri koyulmaz çünkü kartın fırlaması seçilmek istediğine işarettir.
  • Fal baktıran kişinin belli bir sebebinin olması önemlidir. Bu sebep üzerinden ilerleme sağlanır.
  • Tarot kartlarınızı sadece siz karıştırıp, bakmalısınız.
  • Tarot kartlarını her zaman kutusunda bulundurmalısınız.
  • Tarot bakarken baktığınız yer temiz olmalıdır. İsteğe bağlı olarak örtü de kullanabilirsiniz.
  • Tarota her zaman bakmamalısınız, gerektiği zamanlarda başvurmalısınız.
  • Tarot kartlarına dikey bir şekilde karıştırmanız önerilir.
  • Kartları düzgün bir şekilde yayıp sonrasında açılım yapmalısınız.

Bu hususlara dikkat ederek güzel bir açılım yapabilirsiniz. Tarot bilinçaltı okumasıdır. Eğlence niyetine tarot falına bakılması önerilmez. Tarot doğru bir şekilde rehberlik yapar ve sizin enerjinize bağlanır. Enerjinizi kartlara yansıtmanız önemlidir.

Tarot kart anlamları nedir?

Tarot falı toplam 78 karttan oluşur. Büyük arkana ve küçük arkana dedilen kartlar vardır. Büyük arkanada 22, küçük arkanada ise toplam 56 kart bulunur.

Tarot, astroloji vb. uygulamalar hermetik aksiyom yani “yukarıda olduğu gibi, aşağıda da” felsefesi üzerine kuruludur. Buna göre, tüm evren bir tarot destesinde bulunur ve her kart bir kişiyi, yeri veya olayı temsil eder. Bu semboller hem daha büyük sırları ifade eden Büyük Arkana kartlarında hem de daha küçük sırları ifade eden Küçük Arkana kartlarında tasvir edilmiştir.

Büyük Arkana kartları anıtsal, çığır açan etkilerdir. Yolculuklarımızı noktalar ve her biri güçlü bir mesaj olarak tek başına durur, döngülerin başlangıçlarını veya sonlarını tanımlayan yaşamı değiştiren hareketleri temsil ederler. Bu dinamik kartlar, belirgin dönüşüm anlarına işaret eder. Kartlar, yaşam boyunca daha büyük yolculuğumuzdaki istasyonları temsil edecek şekilde numaralandırılmıştır; kronolojik sıraları zamanın geçişini ortaya koyar.

Küçük Arkana kartları ise günlük meseleleri yansıtır. Bu kartlar dans etmek, içmek, uyumak veya kavga etmek gibi sıradan faaliyetlerde bulunan sıradan insanları gösterir. İnsan davranışları tarafından tetiklenen ve geçici olabilecek veya yalnızca küçük bir etkiye sahip olabilecek yumuşak geçişler sırasında ortaya çıkan eylemi önerirler.

Büyük Arkana Kartları
Deli, Büyücü, Azize, İmparatoriçe, İmparator, Aziz, Aşıklar, Savaş Arabası, Güç, Ermiş, Kader Çarkı, Adalet, Asılan Adam, Ölüm, Denge, Şeytan, Yıkılan Kule, Yıldız, Ay, Güneş, Mahkeme, Dünya

Küçük Arkana kartları
Değnekler (Ateş) 14 kart
Kupalar (Su) 14 kart
Kılıçlar (Hava) 14 kart
Tılsımlar (Toprak) 14 kart

Tarotta 78 kart vardır fakat her kart bir kategoriye aittir. Öncelikle Tarot Büyük Arkana ve Küçük Arkana olmak üzere ikiye ayrılır. Daha sonra Küçük Arkana kendi içinde değnekler, kupalar, kılıçlar ve paralar olmak üzere dört kategoriye ayrılır. Yine bu dört kategoride sıra sayı kartlarından sonra saraylı kartlar olmak üzere gelen 4 kart bulunmaktadır ki bunlar prensler, şövalyeler, kraliçeler ve krallardır.

Tarot kartlarının mensup olduğu seriye göre kategorilere ayrılmasının yanı sıra mensup olduğu 4 elemente göre sınıflara ayrılmaları da mümkündür. Bu sınıflandırmada değnekler ateş, kupalar su, kılıçlar hava, tılsımlar ise toprak elementine aittir. Fakat büyük arkana kartlarının da hangilerinin hangi elemente mensup oldukları bilinerek bu sınıflandırma yapılmalıdır.

Tarot falı öğrenmek isteyenler için kartların hangi kategoriye ait olduklarını bilmek önemlidir çünkü tarot falına bakan kişi açılımda ilk olarak bu kartları gruplara ayırarak yorumu yapmalıdır. Örneğin bir açılımda en çok kupalar belirmiş ise durum daha çok duygusaldır. Yine aynı şekilde açılımda tılsımlar çok ise yaşanan durum parasaldır. Büyük Arkana kartları bize hayatla ilgili büyük tavsiyeler sunar ve daha öğretici kartlardır. Tıpkı 0 numaralı kartımız Deli’nin yolculuğu sırasında her karttan tavsiye alması gibi her Büyük Arkana kartı açılımda belirdiğinde bize bir tavsiye getirir.

Tarot kartlarının kategorileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan ve her kartın elementi, gezegeni, numerolojik değeri ve o kartın grubunu bilen yorumcular kartları yorumlarken çok daha başarılı olacaklardır. Çünkü bu yorumcular bir kartın aslında bir kişiyi mi, olayı mı yoksa durumu mu temsil ettiğini kartları gruplara ayırarak bir bakışta yargılayabilirler. Elbette kartlar pisişiktir ve sadece gruplara ayırarak yorumlanmamaları gerekmektedir fakat kartların gruplara ayrılarak yorumlanması yorumcunun işini kolaylaştırır.

Tek Kart Tarot Falına nasıl bakılır?

Tek kart tarot falı en basit açılımdır. Kartların tek soruya vereceği basit cevap için kullanılır. Daha derin cevap arayanlar için bu açılım uygun değildir. Tek kartın sunacağı yorum sınırlıdır. Tek kart kullanıldığı için geçmiş ve gelecek analizi yapılamaz. Bu sebeple elde edeceğiniz yorum sizi tatmin etmeyebilir. Basit görünse de yorumu en zor açılım olarak geçer. Sorunuza ayrıntılı yanıt vermez. Tek kart açılımını yaptıktan sonra kartın verdiği yorum yetersiz kalırsa yeni bir kart seçmeniz önerilir.

Üç Kart Tarot Falına nasıl bakılır?

Üç kart tarot açılımı eski yöntemlerden birisidir. Günümüzde de sıklıkla tercih edilir. Üç kart tarot falı, kişinin desteden üç kart seçmesi ile bakılır. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hakkında detaylı bilgilere bu açılım ile ulaşabilirsiniz. Üçlü kart açılımıyla merak ettiğiniz konular hakkında kartlar size yol gösterici olur.

Geçmiş kartı, adından da anlaşıldığı gibi geçmişi temsil eder. Sorunuzun kaynağını bu kartta gözlemleyebilirsiniz. Şimdiki zaman kartı ise önemlidir. Gözden kaçırdınız bazı detayları fark etmenize yardımcı olur. Gelecek kartı ise rehber niteliğindedir. Gelecek hakkında bir takım olasılıkları size sunar.

Tarot keltik açılımı nedir?

Tarot keltik açılımı en çok tercih edilen açılımdır. Bu açılım sorularınıza detaylı yorumlar sunar. Toplam 10 kart ile bakılır. Her bir kartın farklı anlamları ve farklı özellikleri vardır. İlk seçtiğiniz kart ana kartınız olarak geçer. Şimdiki zamanınızdan bahseder. İçinde bulunduğunuz koşulları, duygularınızı, düşüncelerinizi ve asıl meseleleri anlatır. İkinci seçiniz kart ise engellerden bahseder.

Hangi konuyu merak ediyorsanız, önünüzdeki engelleri anlatır. Üçüncü kart şu anda yaşamış olduğunuz duruma, nelerin sebep olduğunu söyler. Bu kart ile geçmişte yapılan hataların altı çizilir. Dördüncü kart geçmiş kartıdır. Geçmiş olayların sizi hâlâ etkileyip etkilemediği konusunda detaylı bilgiler sunar. Beşinci kart ise kişilerin inançları, arzuları ve fikirleri hakkında bilgi verir. Kişinin daha çok maneviyatı, yaratıcılığı ve şansı ile ilgilidir. Bu kart iç dünyanın hissettikleri ile ilgili bilgiler sunar.

Altıncı kart kişiyi yakın gelecekte neler beklediği ile ilgili yorumları verir. Nereye gidiyorsunuz, hangi yolu seçiyorsunuz, doğru yol mu bu soruların cevabını verir. Yolunuzu değiştirmek için neler yapmanız gerektiği hakkında da fikirler sunar. Yedinci kart kişinin kendisi hakkında fikirlerini ve görüşlerini aktarır. Danışan kişinin, kişiliği ve tavrı hakkında bilgi verir. Kısaca davranış ve düşünceleri temsil eder.

Sekizinci kart ise kişinin dış etkenleri hakkında bilgi verir. Çevresindekilerin ona karşı düşüncelerini ve bakış açısını sunar. Ayrıca enerji kartıdır. Dokuzuncu kart karşılaşılacak etkenlere karşı bir uyarı olarak karşınıza çıkar. Farkında olmadığınız durumlar hakkında sizlere ilham verir. Fırsatları fark etmeniz açısından da uyarı verir. Onuncu kart sonuç kartıdır.

Tarot kartlarına neler sorulur?

Ucu açık sorular tarot için idealdir. Kartta her sorunun cevabı daha çok belirginleşir ve spesifik sorular detaylandırılır. Tarot kartlarına sorabileceğiniz konular ise kariyer, iş, aşk, ikili ilişkiler ve arkadaşlık şeklindedir. Doğru soru kalıbını kullandığınız zaman ise merak ettiğiniz tüm konular hakkında doğru ve detaylı yanıtlar alabilirsiniz.

Tarot kartlarına ne sorulmaz?

Tarot açılımı yaparken soracağınız sorular önemlidir. Doğru soruları sorduğunuz zaman doğru cevapları alabilirsiniz. Evet veya hayır gibi kesin cevaplara odaklanılan soruların sorulması önerilmez. Sorularınız bu şekilde olsa da cevap daha fazlası olur. Tarot kartlarına sağlık konularıyla ilgili sorular yöneltilmemelidir. Bu hassas konulara direkt cevap alamazsınız. Böylelikle kendi ruhsal dünyanıza negatif enerjiyi çekersiniz.