Beynin işlevselliğini ve hafıza sistemini incelediğinizde, kapasitesinin ve potansiyelinin olağanüstü boyutunu fark edeceksiniz. Bir Zihin Haritası, monoton bilgilerden oluşan uzun bir listeyi, beyninizin doğal işleri yapma biçimine uygun olarak çalışan, renkli, akılda kalıcı ve son derece organize bir şemaya dönüştürebilir.

Zihin haritalama, modern öğrenme metodolojisi olarak geliştirilmiş ve kabul görmüştür. Her harika fikirde olduğu gibi, gücü basitliğinde yatmaktadır.

Zihin haritası, fikirleri ve kavramları sunmanın grafiksel bir yoludur. Bilgileri toplamaya, yakalamaya ve yapılandırmaya yardımcı olan bir görsel beyin fırtınası aracıdır ve bu sayede kullanıcının bilgileri ve bilgi birikimini daha iyi analiz etmesine, kavramasına, sentezlemesine ve hatırlamasına destek olur.

Bir zihin haritasında, geleneksel not almanın veya doğrusal metnin aksine, bilgiler beyninizin gerçek çalışma biçimine çok daha fazla benzeyen bir şekilde yapılandırılır. Hem analitik hem de artistik bir aktivite olduğundan, beyninizin tüm bilişsel işlevlerine yardımcı olacak şekilde beyninizi çok daha zengin bir biçimde kullanır. Beynin sol tarafı mantık, sayılar, doğrusal düşünce, analiz ve dili kontrol ederken, zihin haritaları yaratıcı ve görsel işlevleri de kullanarak sağ yarım küreyi de aktif hale getirir. Bu, bilgiyi yakalamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır ve bu nedenle, beynin her iki tarafından da faydalanan evrensel bir hafıza tekniği olarak kullanılır. Üstelik hepsinden önemlisi, eğlencelidir!

Zihin haritalarını hangi amaçlarla kullanabiliriz?

 • Beyin fırtınası
 • Not alma
 • Bilgileri yapılandırma
 • Bilgileri yakalama
 • Sorun çözme
 • Çalışma ve ezber
 • Proje ve görev planlama
 • Birden çok kaynaktan bilgi araştırma ve birleştirme
 • Bilgi sunma
 • Karmaşık konularda fikir edinme
 • Yaratıcılığınızı harekete geçirme

Zihin haritaları sadece not tutma sistemi olarak değil, düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde de etkin olarak kullanılmaktadır. Ana konu veya tema merkezde olmak üzere bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantılar anahtar kelimeler ve görsel resim ve şekillerle desteklenmektedir.