Borderline kişilik bozukluğu (BKB) bir zihinsel sağlık durumudur. BKB’li insanlar aşırı ruh hali değişimlerine, dengesiz ilişkilere ve duygularını kontrol etmekte zorlanırlar. Daha yüksek intihar ve kendine zarar verme davranışı riskine sahiptirler. Konuşma terapisi, BKB’nin ana tedavisidir.

Borderline kişilik bozukluğu (BKB) nedir?

Borderline/Sınırda kişilik bozukluğu (BKB), aşırı ruh hali dalgalanmaları, kişilerarası ilişkilerde istikrarsızlık ve dürtüsellik ile işaretlenmiş bir zihinsel sağlık durumudur.

BKB’li insanlar yoğun bir terk edilme korkusuna sahiptir ve duygularını, özellikle de öfkeyi düzenlemekte güçlük çekerler. Ayrıca dikkatsiz araç kullanma ve kendine zarar verme tehdidi gibi dürtüsel ve tehlikeli davranışlar sergileme eğilimindedirler. Tüm bu davranışlar, ilişkileri sürdürmelerini zorlaştırır.

Borderline kişilik bozukluğu , dramatik ve düzensiz davranışları içeren “Küme B” kişilik bozuklukları adı verilen bir grup koşuldan biridir. Kişilik bozuklukları, esnek olmayan, yaygın olan ve sosyal sorunlara ve sıkıntıya yol açan kronik (uzun süreli) işlevsiz davranış kalıplarıdır.

Borderline kişilik bozukluğu ile yaşayan birçok insan, sahip olduklarını bilmiyor ve başkalarıyla ilişki kurmanın ve davranmanın daha sağlıklı bir yolu olduğunu fark etmeyebilir.

Borderline kişilik bozukluğu ile bipolar bozukluk arasındaki fark nedir?

Bipolar bozukluk aynı zamanda ruh hali ve davranıştaki geniş dalgalanmalarla da karakterize edilirken, borderline kişilik bozukluğundan (BKB) farklıdır.

BKB’de, özellikle diğer insanlarla etkileşime girerken, önemli strese yanıt olarak ruh hali ve davranış hızla değişirken, bipolar bozuklukta ruh halleri daha uzun süreli ve daha az tepkiseldir. Bipolar bozukluğu olan kişilerde, BKB’li kişilerin aksine, enerji ve aktivitede önemli değişiklikler vardır.

Borderline kişilik bozukluğu kimleri etkiler?

Çoğu kişilik bozukluğu, kişiliğinizin daha da geliştiği ve olgunlaştığı gençlik yıllarında başlar. Sonuç olarak, borderline kişilik bozukluğu teşhisi konan hemen hemen tüm insanlar 18 yaşın üzerindedir.

Herkes BKB geliştirebilse de, ailede BKB öyküsü varsa daha yaygındır. Anksiyete , depresyon veya yeme bozuklukları gibi diğer zihinsel sağlık sorunları olan kişiler de daha yüksek risk altındadır.

BKB teşhisi konan kişilerin yaklaşık %75’i doğumda kadın olarak atanan kişilerdir (AFAB). Araştırmalar, doğumda erkek (AMAB) olarak atanan kişilerin BKB’den eşit şekilde etkilenebileceğini, ancak travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) veya depresyon ile yanlış teşhis edilebileceğini göstermektedir.

Borderline kişilik bozukluğu ne kadar yaygındır?

Borderline kişilik bozukluğu nispeten nadirdir. Yetişkin ABD nüfusunun yaklaşık %1.4’ü BKB’ye sahiptir.

Borderline kişilik bozukluğunun (BKB) belirtileri nelerdir?

Borderline kişilik bozukluğunun belirti ve semptomları genellikle geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Rahatsız edici bir olay veya stresli bir deneyim, semptomları tetikleyebilir veya daha da kötüleştirebilir.

Zamanla, semptomlar genellikle azalır ve tamamen kaybolabilir.

Semptomlar yönetilebilirden çok şiddetliye kadar değişebilir ve aşağıdakilerin herhangi bir kombinasyonunu içerebilir:

Terk edilme korkusu : BKB’li kişilerin yalnız olmaktan rahatsızlık duymaları yaygındır. BKB’li insanlar terk edildiklerini veya ihmal edildiklerini hissettiklerinde yoğun bir korku veya öfke hissederler. Sevdiklerinin nerede olduğunu takip edebilir veya ayrılmalarını engelleyebilirler. Veya reddedilmekten kaçınmak için fazla yaklaşmadan insanları uzaklaştırabilirler.
Kararsız, yoğun ilişkiler : BKB’li kişiler, diğerlerine ilişkin görüşlerini ani ve dramatik bir şekilde değiştirme eğiliminde oldukları için sağlıklı kişisel ilişkileri sürdürmeyi zor bulurlar. Başkalarını idealize etmekten onları hızla değersizleştirmeye geçebilirler ve tam tersi de olabilir. Arkadaşlıkları, evlilikleri ve aile üyeleriyle olan ilişkileri genellikle kaotik ve istikrarsızdır.
Kararsız kendilik imajı veya benlik duygusu : BKB’li kişiler genellikle çarpık veya net olmayan bir kendi imajına sahiptir ve sıklıkla kendilerini suçlu veya utanmış hissederler ve kendilerini “kötü” olarak görürler. Ayrıca amaçlarını, fikirlerini, kariyerlerini veya arkadaşlarını aniden değiştirerek kendi imajlarını aniden ve dramatik bir şekilde değiştirebilirler. Ayrıca kendi ilerlemelerini sabote etme eğilimindedirler. Örneğin, bir testte bilerek başarısız olabilirler, ilişkileri mahvedebilirler veya bir işten kovulabilirler.
Hızlı ruh hali değişiklikleri : BKB’li kişiler, başkaları, kendileri ve çevrelerindeki dünya hakkında nasıl hissettiklerinde ani değişiklikler yaşayabilir. Kontrol edilemeyen öfke, korku, endişe, nefret, üzüntü ve sevgi gibi mantıksız duygular sık ​​sık ve aniden değişir. Bu dalgalanmalar genellikle sadece birkaç saat sürer ve nadiren birkaç günden fazla sürer.
Dürtüsel ve tehlikeli davranış : BKB’li kişilerde dikkatsiz sürüş, kavga, kumar, madde kullanımı, aşırı yemek yeme ve/veya güvenli olmayan cinsel aktivite epizodları yaygındır.
Tekrarlayan kendine zarar verme veya intihar davranışı : BKB’li kişiler kendilerini kesebilir, yakabilir veya yaralayabilir ( kendine zarar verme) veya bunu yapmakla tehdit edebilir. Ayrıca intihar düşünceleri de olabilir. Bu kendine zarar verici davranışlar genellikle bir bakıcı veya sevgilide reddedilme, olası terk edilme veya hayal kırıklığı ile tetiklenir.
Kalıcı boşluk hissi : BKB’li birçok kişi üzgün, sıkılmış, doyumsuz veya “boş” hisseder. Değersizlik ve kendinden nefret etme duyguları da yaygındır.
Öfke yönetimi sorunları : BKB’li kişiler öfkelerini kontrol etmekte güçlük çekerler ve sıklıkla yoğun bir şekilde öfkelenirler. Öfkelerini ısırıcı alaycılık, acılık veya öfkeli nutuklarla ifade edebilirler. Bu bölümleri genellikle utanç ve suçluluk izler.
Geçici paranoid düşünceler : Disosiyatif dönemler , paranoid düşünceler ve bazen halüsinasyonlar, genellikle terk edilme korkusu olmak üzere aşırı stres tarafından tetiklenebilir. Bu semptomlar geçicidir ve genellikle ayrı bir hastalık olarak kabul edilecek kadar şiddetli değildir.

Borderline kişilik bozukluğu olan herkes bu semptomların hepsini yaşamaz. Semptomların şiddeti, sıklığı ve süresi her kişiye özeldir.

Borderline kişilik bozukluğuna ne sebep olur?

Uzmanlar, BKB’nin aşağıdakileri içeren faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığına inanmaktadır:

Çocukluk çağı istismarı ve travması : BKB’li kişilerin %70’e kadarı çocukken cinsel, duygusal veya fiziksel istismar yaşamıştır . Anne ayrılığı, anneye zayıf bağlanma, uygun olmayan aile sınırları ve ebeveyn madde kullanım bozukluğu da BKB ile ilişkilidir.
Genetik : Araştırmalar, borderline kişilik bozukluğunun ailelerden geçtiğini gösteriyor. Ailenizde BKB öyküsü varsa, durumu geliştirme olasılığınız daha yüksektir – ancak garanti edilmez –
Beyin değişiklikleri : BKB’li kişilerde, beyinlerinin duygu ve davranışları kontrol eden kısımları düzgün iletişim kurmaz. Bu problemler beyinlerinin çalışma şeklini etkiler.

Borderline kişilik bozukluğu nasıl teşhis edilir?

Kişilik, çocuk ve ergen gelişimi boyunca gelişmeye devam eder. Bu nedenle, sağlık hizmeti sağlayıcıları tipik olarak 18 yaşına kadar borderline kişilik bozukluğu olan birine teşhis koymazlar. Bazen, semptomlar belirginse ve en az bir yıl sürerse, 18 yaşından küçük bir kişiye BKB teşhisi konabilir.

Kişilik bozukluğu olan çoğu insan, yıkıcı davranış ve düşünce kalıplarına dair içgörüden yoksun olduğundan, borderline kişilik bozukluğu da dahil olmak üzere kişilik bozukluklarının teşhis edilmesi zor olabilir.

Yardım istediklerinde, bunun nedeni genellikle bozukluğun kendisi değil, boşanma veya kaybedilen ilişkiler gibi kişilik bozukluklarının yarattığı sorunların bir sonucu olarak kaygı veya depresyon gibi durumlardır.

Borderline kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

BKB tarihsel olarak tedavi edilmesi zor olmuştur. Ancak daha yeni, kanıta dayalı tedaviyle, borderline kişilik bozukluğu olan birçok kişi daha az ve daha az şiddetli semptomlar, daha iyi işlevsellik ve daha iyi yaşam kalitesi yaşar.

Ancak etkili tedavi zaman, sabır ve bağlılık gerektirir. Tedavi psikoterapiyi (konuşma terapisi), ilaçları veya her ikisini içerebilir.

Doktorunuz, çok sıkıntılıysanız veya kendinize veya başkalarına zarar verme riskiniz varsa kısa süreli hastanede kalmanızı önerebilir. Kaldığınız süre boyunca, sağlık uzmanınız bir tedavi planı geliştirmek için sizinle birlikte çalışacaktır.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerde genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka zihinsel sağlık koşulları bulunur:

Duygudurum bozuklukları (BKB’li kişilerin %80 ila %96’sı).
Anksiyete bozuklukları (%88).
Madde kullanım bozukluğu (%64).
Yeme bozuklukları (%53).
Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) (%10 ila %30).
Bipolar bozukluk (%15).
Somatoform bozukluklar (%10).

Birlikte var olan bir durumları varsa, bunun için de tedaviye ihtiyaçları olacaktır.

BKB için psikoterapi tedavisi

Psikoterapi (konuşma terapisi), borderline kişilik bozukluğu için tercih edilen tedavi yöntemidir. Tedavinin amacı, düşünce ve davranışlarınızla ilişkili motivasyonları ve korkuları ortaya çıkarmanıza ve başkalarıyla daha olumlu ilişki kurmayı öğrenmenize yardımcı olmaktır.

BKB tedavisine yardımcı olabilecek terapi türleri şunları içerir:

Diyalektik davranış terapisi (DDT) : Bu terapi türü özellikle BKB’li kişiler için geliştirilmiştir. DBT, yaşamınızın gerçekliğini ve davranışlarınızı kabul etmenize yardımcı olmanın yanı sıra, yararsız davranışlar da dahil olmak üzere, yaşamınızı değiştirmeyi öğrenmenize yardımcı olmaya odaklanır. Yoğun duyguları kontrol etmenize, kendine zarar veren davranışları azaltmanıza ve ilişkileri geliştirmenize yardımcı olacak becerileri öğretir.
Bilişsel davranışçı terapi (BDT) : Bu, yapılandırılmış, hedefe yönelik bir terapi türüdür. Terapistiniz veya psikoloğunuz, düşüncelerinize ve duygularınıza yakından bakmanıza yardımcı olur. Düşüncelerinizin eylemlerinizi nasıl etkilediğini anlayacaksınız. BDT sayesinde, olumsuz düşünce ve davranışları unutabilir, daha sağlıklı düşünme kalıplarını ve alışkanlıklarını benimsemeyi öğrenebilirsiniz.
Grup terapisi : Bir grup insanın bir terapist veya psikolog gözetiminde sorunlarını birlikte tanımlamak ve tartışmak için bir araya geldiği bir psikoterapi türüdür. Grup terapisi, BKB’li kişilerin başkalarıyla daha olumlu etkileşim kurmasına ve kendilerini etkili bir şekilde ifade etmesine yardımcı olabilir.

Borderline kişilik bozukluğu için İlaçlar

Sınırda kişilik bozukluğu için reçeteli ilaçların faydaları belirsiz olduğundan, sağlık hizmeti sağlayıcıları genellikle BKB’nin ana tedavisi olarak ilaç reçete etmezler.

Ancak bazı durumlarda, bir psikiyatrist, belirli semptomları veya birlikte ortaya çıkan zihinsel sağlık durumlarını tedavi etmek için ilaçlar önerebilir. İlaçlar anksiyete ve depresyonu tedavi edebilir, ruh hali değişimlerini düzenleyebilir veya dürtüsel davranışların kontrolüne yardımcı olabilir. Antipsikotik (nöroleptik) ilaçlar BKB’li bazı kişilere yardımcı olur.

Borderline kişilik bozukluğu önlenebilir mi?

Ne yazık ki, borderline kişilik bozukluğunu önlemenin bir yolu yok.

BKB genellikle kalıtsaldır (ailelerden geçer), bu da ailede BKB öyküsü varsa, durumu geliştirme riskiniz yüksek olduğu anlamına gelir. Mümkün olduğunca erken tedavi alabilmeniz için sağlık uzmanınıza bozukluğun belirtilerini nasıl tanıyacağını sorun.

Borderline kişilik bozukluğunun görünüm nedir?

Çoğu zaman, borderline kişilik bozukluğu semptomları yaşla birlikte yavaş yavaş azalır. Bazı insanların semptomları 40’lı yaşlarında kaybolur. Doğru tedavi ile BKB’li birçok kişi semptomlarını yönetmeyi ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi öğrenir.

Tedavi olmadan, borderline kişilik bozukluğu olan kişilerde aşağıdaki riskler artar:

  • Madde kullanım bozukluğu ve alkol kullanım bozukluğu
  • Depresyon
  • Kendi kendine zarar vermek
  • İntihar
  • BKB’li kişilerde intihar riski, genel popülasyonun 40 katıdır. BKB’li kişilerin yaklaşık %8 ila %10’u intihar yoluyla ölmektedir.

Tedavi edilmemiş BKB’si olan birçok kişi, istikrarsız veya kaotik kişisel ilişkiler yaşar ve bir işi sürdürmekte sorun yaşar. Boşanma, aile üyelerinden uzaklaşma ve zorlu arkadaşlıklar yaşama riskleri yüksektir. Hukuki ve mali sorunlar da yaygındır.

Borderline kişilik bozukluğu olan birine nasıl yardım edebilirim?

Borderline kişilik bozukluğu yaşayan birini tanıyorsanız, onlara yardım edebileceğiniz bazı yollar şunlardır:

  • Sevdiğiniz kişinin ne deneyimlediğini anlamak için BKB hakkında bilgi edinmek için zaman ayırın.
  • Sevdiğiniz kişiyi BKB tedavisi aramaya teşvik edin ve akrabanız olup olmadığını aile terapisi hakkında sorun.
  • Duygusal destek, anlayış ve sabır sunun. Değişim, BKB’li kişiler için zor ve korkutucu olabilir, ancak semptomları tedavi ile zamanla düzelebilir.
  • Kaygı veya depresyon gibi önemli stres veya zihinsel sağlık koşullarının belirtileri yaşıyorsanız, kendiniz için terapi arayın. Sevdiğiniz kişinin görüştüğü kişiden farklı bir terapist seçin.
  • BKB’li kişiler, genel popülasyondan önemli ölçüde daha yüksek kendine zarar verme ve intihar davranışı oranına sahiptir.

Kendine zarar vermeyi veya intihara teşebbüs etmeyi düşünen BKB’li kişilerin hemen yardıma ihtiyacı vardır.

Borderline kişilik bozukluğunun (BKB) bir zihinsel sağlık durumu olduğunu hatırlamak önemlidir. Tüm akıl sağlığı durumlarında olduğu gibi, belirtiler ortaya çıkar çıkmaz yardım aramak, yaşamdaki aksaklıkları azaltmaya yardımcı olabilir. Ruh sağlığı uzmanları, BKB’li kişilerin düşüncelerini ve davranışlarını yönetmelerine yardımcı olabilecek tedavi planları sunabilir.
Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin aile üyeleri ve sevdikleri genellikle stres, depresyon, keder ve izolasyon yaşarlar. Akıl sağlığınıza dikkat etmeniz ve bu semptomları yaşıyorsanız yardım istemeniz de önemlidir.