Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kaygıya neden olan ruhsal bir hastalıktır. OKB’si olan kişilerin kontrol edilemeyen takıntıları (korkular, düşünceler veya dürtüler) vardır.

Kompulsiyon adı verilen tekrarlayan eylemlerle kaygıyı azaltmaya çalışırlar. OKB sıkıntıya neden olur ve normal yaşama müdahale eder. Bilişsel-davranışçı terapi ve ilaçlar yardımcı olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kronik (uzun süreli) bir kaygı durumu olan bir akıl hastalığıdır. İnsanları sürekli tekrarlanan saplantılar ve zorlamalar döngüsüne hapseder:

OKB takıntıları: OKB’si olan kişilerin kontrol edemeyecekleri tekrarlayan ve rahatsız edici korkuları veya dürtüleri vardır. Bu takıntılı düşünceler yoğun kaygıya neden olur.

OKB kompulsiyonları : Obsesyonları ve kaygıyı kontrol etmek için OKB’si olan kişiler belirli davranışlara, ritüellere veya rutinlere yönelirler. Bunu defalarca yapıyorlar. Bu zorlayıcı davranışları yapmak istemezler ve onlardan zevk almazlar. Ama takip etmeleri gerektiğini düşünüyorlar, yoksa endişeleri daha da kötüleşecek. Kompulsiyonlar sadece geçici olarak yardımcı olur. Obsesyonlar kısa sürede geri gelir ve kompulsiyonlara dönüşü tetikler. Bu döngü, sürekli bir endişe döngüsüne yol açar.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kimlerde görülür?

Herkes bir noktada obsesyonlar ve kompulsiyonlar yaşar. Örneğin, ara sıra sobayı veya kilitleri iki kez kontrol etmek yaygındır. Bazı insanlar da temiz şeyleri sever. Ancak OKB daha aşırıdır. Bir kişinin gününün saatlerini alabilir. Normal yaşamın ve aktivitelerin önüne geçer.

OKB oldukça yaygındır ve nüfusun yaklaşık %1’ini etkiler. Her iki cinsiyetin yanı sıra tüm ırklardan ve geçmişlerden insanlar arasında olur. Genellikle insanlar daha gençken, çocukluktan erken yetişkinliğe kadar başlar.

Obsesif kompulsif bozukluğa ne sebep olur?

Bilim adamları, OKB’ye neyin neden olduğunu tam olarak anlamıyorlar. Bazı faktörler veya olaylar, bir kişinin durumu geliştirme şansını artırabilir veya bir OKB epizoduna neden olabilir:

 • Taşınma, evlenme veya boşanma veya yeni bir okula veya işe başlama gibi yaşam durumundaki değişiklikler
 • Sevilen birinin ölümü veya başka bir duygusal travma
 • Suistimal
 • Hastalık (örneğin grip olursanız, mikropları takıntı haline getirme ve zorunlu olarak yıkama döngüsü başlatabilirsiniz)
 • Beyinde zihinsel dengeyi koruyan doğal bir madde olan düşük serotonin seviyeleri
 • Beyin bölgelerinde aşırı aktivite
 • İşte veya okulda sorunlar
 • Önemli bir ilişki ile ilgili sorunlar

Obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri nelerdir?

OKB’nin belirtileri, normal aktivitelere müdahale eden obsesyonlar ve kompulsiyonlardır. Örneğin, semptomlar genellikle işe zamanında gitmenizi engelleyebilir. Ya da makul bir süre içinde yatmaya hazırlanmakta zorlanabilirsiniz. OKB’si olan bir kişi bir sorunu olduğunu biliyor olabilir ama duramaz.

Takıntılı düşünce örnekleri nelerdir?

Obsesyonlar, yoğun kaygıya neden olan istenmeyen, araya giren düşüncelerdir. Örnekler şunları içerir:

 • Mikrop veya kir korkusu
 • Başkasına zarar verme korkusu
 • Hata yapma korkusu
 • Toplum içinde utanma korkusu
 • Şüphe veya iğrenme duyguları
 • Düzen, düzenlilik, simetri veya mükemmellik ihtiyacı
 • Sürekli güvence ihtiyacı
 • Toplumun kabul edilemez bulabileceği cinsel düşünceler

Zorlayıcı davranış örnekleri nelerdir?

Kompulsiyonlar, birinin obsesyonlardan veya kaygılardan kurtulmak için yaptığı eylemlerdir.

Örnekler şunları içerir:

 • Şifonyerinizdeki eşyalar gibi şeyleri çok özel bir şekilde düzenlemek.
 • Tekrar tekrar banyo yapmak, temizlik yapmak veya el yıkamak.
 • Kilit veya soba gibi belirli şeyleri tekrar tekrar kontrol etmek.
 • Kişisel veya finansal değeri olmayan şeyleri toplamak veya istiflemek.
 • Birine zarar verip vermediğinizi sürekli kontrol etmek.
 • Diğer görevleri yaparken tekrar tekrar sayma veya belirli kelimeleri veya duaları söyleme.
 • Yiyecekleri belirli bir sırayla yemek.
 • El sıkışmayı veya kapı kolları gibi diğer insanların çok dokunduğu nesnelere dokunmayı reddetmek.
 • Bir görevi belirli sayıda gerçekleştirme, örneğin bir ışık anahtarını her zaman yedi kez çevirmek gibi.

OKB’si olan kişilerde ayrıca tikler olabilir – kısa, ani, tekrarlayan hareketler veya eylemler,

örneğin:

 • Gözlerini kırpıştırarak.
 • Homurdanma.
 • Başlarını sallayarak.
 • Omuzlarını silkerek.
 • Burunlarını koklamak veya boğazlarını temizlemek.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) nasıl teşhis edilir?

OKB için bir test yok. Bir uzman ya da sağlık kuruluşu, size belirtilerinizi sorduktan sonra tanıyı koyar.

İnsanlar günlük konuşmalarda sıklıkla “takıntılı”, “takıntılı” ve “OKB” ifadelerini çok gelişigüzel kullanırlar. Ancak OKB, belirli faktörlere göre teşhis edilir:

 • Kişinin obsesyonları, kompulsiyonları veya her ikisi birden vardır.
 • Obsesyonlar veya kompulsiyonlar çok zaman alır (günde bir saatten fazla).
 • Obsesyonlar veya kompulsiyonlar sıkıntıya neden olur veya sosyal faaliyetlere, iş sorumluluklarına veya diğer yaşam olaylarına katılımı etkiler.
 • Semptomlara uyuşturucu, alkol, ilaçlar veya başka bir tıbbi sorun neden olmaz.
 • Belirtiler başka bir zihinsel bozuklukla açıklanamaz ( genelleşmiş anksiyete bozukluğu , yeme bozukluğu veya beden imajı bozukluğu gibi ).

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) için hangi tedaviler mevcuttur?

Günlük hayatınıza müdahale eden OKB semptomlarınız varsa, bir sağlık uzmanıyla konuşmalısınız. Akıl hastalığı konusunda özel olarak eğitilmiş bir profesyonel, birkaç strateji sunabilir:

Bilişsel-davranışçı terapi : Bilişsel-davranışçı terapi bir tür psikoterapidir. Düşüncelerinizi ve duygularınızı incelemenize ve anlamanıza yardımcı olacak bir terapistle konuşacaksınız. Birkaç seans boyunca, TCMB olumsuz alışkanlıkları durdurmanıza yardımcı olabilir, belki de onları daha sağlıklı başa çıkma yolları ile değiştirir.

İlaçlar : Serotonin geri alım inhibitörleri (SRI’ler), seçici SRI’lar (SSRI’lar) ve trisiklik antidepresanlar olarak adlandırılan ilaçlar yardımcı olabilir. Serotonin seviyelerini arttırırlar. Örnekler arasında klomipramin, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin ve sertralin bulunur.

Maruz kalma ve tepki önleme (EX/RP): Bu terapi ile kaygıya neden olan şeyi yaparsınız. Sağlık hizmeti sağlayıcısı daha sonra bir zorlama ile yanıt vermenizi engeller. Örneğin, sağlayıcı sizden kirli nesnelere dokunmanızı isteyebilir, ancak daha sonra ellerinizi yıkamanıza engel olabilir.

BDT ve ilaçlar OKB için işe yaramazsa ne olur? OKB, CBT’ye ve ilaca yanıt vermiyorsa, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, aşağıdaki terapilerle ruh halini, özellikle de depresyonu iyileştirmeye çalışabilir:

Elektrokonvülsif terapi (ECT): Elektrokonvülsif terapi , kafaya takılan elektrotları kullanır. Bu teller beyne elektrik şoku verir. Şoklar, beynin yardımcı kimyasalları serbest bırakmasına yardımcı olan küçük nöbetlere neden olur.

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS): Transkraniyal manyetik stimülasyon , kafaya yerleştirilmiş bir manyetik cihaz kullanır. Beyne elektriksel uyarılar gönderir. Dürtüler, beynin ruh halini iyileştirdiği bilinen kimyasalları salmasına neden olur.

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) önleyebilir miyim?

OKB’yi önleyemezsiniz. Ancak erken teşhis ve tedavi, semptomlarını ve yaşamınız üzerindeki etkilerini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan insanlar için görünüm nedir?

İlaç, terapi veya her ikisi ile OKB’li çoğu insan, obsesyonları ve kompulsiyonları yönetebilir ve hayattan zevk alabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hakkında sağlık uzmanımla ne zaman konuşmalıyım?

Takıntılarınız veya zorlamalarınız varsa, sağlık uzmanınızla konuşun. Bahsettiğinizden emin olun:

 • Ne sıklıkla semptomlarınız var
 • Ne kadar sürerler
 • İster işe, ister sosyal aktivitelere geç kalsınlar
 • Kaygı nedeniyle sosyal durumlardan kaçınıp kaçınmadığınız
 • Başa çıkmak için uyuşturucu veya alkol kullanıp kullanmadığınız
 • Belirtilerin hayatınızı nasıl etkilediği konusunda sağlık uzmanınıza karşı dürüst olun
 • Sağlayıcınız durumun sizi nasıl etkilediğini anladığında tedaviler daha etkilidir

OKB kendi kendine kaybolmaz, bu nedenle semptomlarınız hakkında sağlık uzmanınızla konuşun. Herhangi bir takıntı ve zorlama ve bunların hayatınızı nasıl etkilediği konusunda dürüst olun. Terapi ve ilaçlar belirtilerinizi kontrol etmenize yardımcı olabilir, böylece çalışabilir, sosyal aktivitelerin keyfini çıkarabilir ve daha üretken hissedebilirsiniz.